Expresní překlady Klecany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Klecany

Expresní překlad Klecany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Klecany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Klecany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Klecany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Klecany nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Klecany: Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Klecany: Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Klecany: Zakladatelská listina, Živnostenský list, Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Rodný list, Společenská smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Apostila, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Certifikát, Oddací list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Notářský zápis

Ekonomické překlady Klecany: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Technické překlady Klecany: Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Příručka

Všeobecné překlady Klecany: Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad