Překlady Kladno

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladno

Překlad Kladno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladno nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Kladno: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál

Právní překlady Kladno: Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Kladno: Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Kladno: Katalog, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Reklama, PPC reklama

Všeobecné překlady Kladno: Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Email, Vědecké práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kladno: Pracovní smlouva, Diplom, Notářský zápis, Norma, Certifikát, Oddací list, Plná moc, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Odvolání, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Apostila, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Kladno“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Kladno, Korektura Kladno, Odborné překlady Kladno, Právní překlady Kladno, Překladatelská agentura Kladno, Soudní překladatel Kladno, Soudní překlady Kladno, Technické překlady Kladno, Tlumočení Kladno, Překlady fancouzštiny Kladno, Překlady italštiny Kladno, Překlady maďarštiny Kladno, Překlady španělštiny Kladno, Překlady ukrajinštiny Kladno, Překlady arabštiny Kladno, Překlady běloruštiny Kladno, Překlady bulharštiny Kladno, Překlady chorvatštiny Kladno, Překlady danštiny Kladno, Překlady estonštiny Kladno, Překlady finštiny Kladno, Překlady holandštiny Kladno, Překlady japonštiny Kladno, Překlady litevštiny Kladno, Překlady lotyštiny Kladno, Překlady norštiny Kladno, Překlady portugalštiny Kladno, Překlady řečtiny Kladno, Překlady rumunštiny Kladno, Překlady slovinštiny Kladno, Překlady srbštiny Kladno, Překlady švédštiny Kladno, Překlady turečtiny Kladno, Překlady angličtiny Kladno, Překlady ruštiny Kladno, Překlady polštiny Kladno, Překlady němčiny Kladno