Expresní překlady Kladno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kladno

Expresní překlad Kladno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kladno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kladno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kladno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kladno nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Soudní překlady, úřední překlady Kladno: Apostila, Soudní žaloba, Rozsudek, Vysvědčení, Odvolání, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Norma, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Plná moc, Oddací list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Zakladatelská listina, Úmrtní list

Právní překlady Kladno: Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Kladno: Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Kladno: Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Novinové články, Dopis, Videa, Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Kladno: Průvodce, Reklama, Tiskoviny, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Knihy

Ekonomické překlady Kladno: Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad