Překlady Karviná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karviná

Překlad Karviná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karviná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karviná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karviná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karviná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Karviná: Průvodce, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Knihy, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, PPC reklama

Právní překlady Karviná: Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty

Technické překlady Karviná: Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy

Ekonomické překlady Karviná: Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné překlady Karviná: Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Novinové články, Videa, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Karviná: Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Norma, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Stanovy, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Diplom, Odvolání, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Karviná“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Karviná, Korektura Karviná, Odborné překlady Karviná, Právní překlady Karviná, Překladatelská agentura Karviná, Soudní překladatel Karviná, Soudní překlady Karviná, Technické překlady Karviná, Tlumočení Karviná, Překlady fancouzštiny Karviná, Překlady italštiny Karviná, Překlady maďarštiny Karviná, Překlady španělštiny Karviná, Překlady ukrajinštiny Karviná, Překlady arabštiny Karviná, Překlady běloruštiny Karviná, Překlady bulharštiny Karviná, Překlady chorvatštiny Karviná, Překlady danštiny Karviná, Překlady estonštiny Karviná, Překlady finštiny Karviná, Překlady holandštiny Karviná, Překlady japonštiny Karviná, Překlady litevštiny Karviná, Překlady lotyštiny Karviná, Překlady norštiny Karviná, Překlady portugalštiny Karviná, Překlady řečtiny Karviná, Překlady rumunštiny Karviná, Překlady slovinštiny Karviná, Překlady srbštiny Karviná, Překlady švédštiny Karviná, Překlady turečtiny Karviná, Překlady angličtiny Karviná, Překlady ruštiny Karviná, Překlady polštiny Karviná, Překlady němčiny Karviná