Expresní překlady Karviná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karviná

Expresní překlad Karviná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karviná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karviná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karviná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karviná nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karviná: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Karviná: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Akcie

Prezentační překlady Karviná: Průvodce, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny

Všeobecné překlady Karviná: Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence

Technické překlady Karviná: Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Karviná: Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Pracovní smlouva, Apostila, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Vysvědčení, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Společenská smlouva, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Norma, Odvolání, Rozsudek, Diplom, Oddací list, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad