Překlady Jilemnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jilemnice

Překlad Jilemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jilemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jilemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jilemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jilemnice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Jilemnice: Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál

Právní překlady Jilemnice: Smlouva, Občanské právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Jilemnice: Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Jilemnice: Katalog, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Jilemnice: Dopis, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Jilemnice: Pracovní smlouva, Norma, Apostila, Plná moc, Společenská smlouva, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Diplom, Odvolání, Notářský zápis, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jilemnice, Korektura Jilemnice, Odborné překlady Jilemnice, Právní překlady Jilemnice, Překladatelská agentura Jilemnice, Soudní překladatel Jilemnice, Soudní překlady Jilemnice, Technické překlady Jilemnice, Tlumočení Jilemnice, Překlady fancouzštiny Jilemnice, Překlady italštiny Jilemnice, Překlady maďarštiny Jilemnice, Překlady španělštiny Jilemnice, Překlady ukrajinštiny Jilemnice