Expresní překlady Jilemnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jilemnice

Expresní překlad Jilemnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jilemnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jilemnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jilemnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jilemnice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jilemnice: Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy

Právní překlady Jilemnice: Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Jilemnice: Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál

Prezentační překlady Jilemnice: Reklama, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace

Všeobecné překlady Jilemnice: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Dopis, Novinové články, Videa, Abstrakt, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Jilemnice: Úmrtní list, Apostila, Revizní zpráva, Notářský zápis, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Certifikát, Vysvědčení, Odvolání, Společenská smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Rozsudek, Diplom, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad