Překlady Husinec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Husinec

Překlad Husinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Husinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Husinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Husinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Husinec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Husinec: Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze

Prezentační překlady Husinec: Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, PPC reklama, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Prezentace

Ekonomické překlady Husinec: Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Husinec: Plná moc, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Certifikát, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Revizní zpráva, Rozsudek, Apostila, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Oddací list, Stanovy, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Husinec: Překlady webových stránek, Email, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Videa, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Firemní korespondence

Právní překlady Husinec: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Husinec, Korektura Husinec, Odborné překlady Husinec, Právní překlady Husinec, Překladatelská agentura Husinec, Soudní překladatel Husinec, Soudní překlady Husinec, Technické překlady Husinec, Tlumočení Husinec, Překlady fancouzštiny Husinec, Překlady italštiny Husinec, Překlady maďarštiny Husinec, Překlady španělštiny Husinec, Překlady ukrajinštiny Husinec