Expresní překlady Husinec

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Husinec

Expresní překlad Husinec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Husinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Husinec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Husinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Husinec nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Husinec: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy

Právní překlady Husinec: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Obchodní podmínky

Technické překlady Husinec: Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Norma, Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Všeobecné překlady Husinec: Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Videa, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Dopis

Prezentační překlady Husinec: Billboardy a plakáty, Letáky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Husinec: Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Norma, Diplom, Soudní žaloba, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad