Korektury Husinec

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Husinec

Korektura textu Husinec

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Husinec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Husinec

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Husinec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Husinec nabízíme:

korektury z/do polštiny, korektury z/do čínštiny, korektury z/do ruštiny, korektury z/do angličtiny, korektury z/do němčiny

Odborné korektury

Technické překlady Husinec: Manuál, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma

Právní překlady Husinec: Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU

Všeobecné překlady Husinec: Firemní korespondence, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články

Prezentační překlady Husinec: Knihy, Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Reklama

Ekonomické překlady Husinec: Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy