Překlady Hoštka

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hoštka

Překlad Hoštka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hoštka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hoštka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hoštka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hoštka nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hoštka: Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Hoštka: Technická zpráva, Příručka, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text

Ekonomické překlady Hoštka: Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů

Prezentační překlady Hoštka: Tiskoviny, Knihy, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Hoštka: Rodný list, Zakladatelská listina, Plná moc, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Pracovní smlouva, Norma, Oddací list, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rozsudek, Úmrtní list, Stanovy, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Odvolání, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Hoštka: Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Email, Dopis, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hoštka, Korektura Hoštka, Odborné překlady Hoštka, Právní překlady Hoštka, Překladatelská agentura Hoštka, Soudní překladatel Hoštka, Soudní překlady Hoštka, Technické překlady Hoštka, Tlumočení Hoštka, Překlady fancouzštiny Hoštka, Překlady italštiny Hoštka, Překlady maďarštiny Hoštka, Překlady španělštiny Hoštka, Překlady ukrajinštiny Hoštka