Expresní překlady Hoštka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hoštka

Expresní překlad Hoštka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hoštka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hoštka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hoštka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hoštka nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Hoštka: Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Hoštka: Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Technické překlady Hoštka: Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Příručka, Norma, Certifikát, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Hoštka: Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Hoštka: Životopisy, Firemní korespondence, Videa, Email, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Hoštka: Revizní zpráva, Společenská smlouva, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Stanovy, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Pracovní smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Diplom, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad