Překlady Havlíčkův Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havlíčkův Brod

Překlad Havlíčkův Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havlíčkův Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havlíčkův Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havlíčkův Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havlíčkův Brod nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Havlíčkův Brod: Videa, Novinové články, Dopis, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Havlíčkův Brod: Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Katalog, Knihy, Průvodce, Prezentace

Ekonomické překlady Havlíčkův Brod: Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie

Právní překlady Havlíčkův Brod: Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Havlíčkův Brod: Plná moc, Soudní žaloba, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Rodný list, Rozsudek, Norma, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Certifikát, Apostila, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Odvolání

Technické překlady Havlíčkův Brod: Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma, Prohlášení o shodě

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Havlíčkův Brod“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Havlíčkův Brod, Korektura Havlíčkův Brod, Odborné překlady Havlíčkův Brod, Právní překlady Havlíčkův Brod, Překladatelská agentura Havlíčkův Brod, Soudní překladatel Havlíčkův Brod, Soudní překlady Havlíčkův Brod, Technické překlady Havlíčkův Brod, Tlumočení Havlíčkův Brod, Překlady fancouzštiny Havlíčkův Brod, Překlady italštiny Havlíčkův Brod, Překlady maďarštiny Havlíčkův Brod, Překlady španělštiny Havlíčkův Brod, Překlady ukrajinštiny Havlíčkův Brod, Překlady arabštiny Havlíčkův Brod, Překlady běloruštiny Havlíčkův Brod, Překlady bulharštiny Havlíčkův Brod, Překlady chorvatštiny Havlíčkův Brod, Překlady danštiny Havlíčkův Brod, Překlady estonštiny Havlíčkův Brod, Překlady finštiny Havlíčkův Brod, Překlady holandštiny Havlíčkův Brod, Překlady japonštiny Havlíčkův Brod, Překlady litevštiny Havlíčkův Brod, Překlady lotyštiny Havlíčkův Brod, Překlady norštiny Havlíčkův Brod, Překlady portugalštiny Havlíčkův Brod, Překlady řečtiny Havlíčkův Brod, Překlady rumunštiny Havlíčkův Brod, Překlady slovinštiny Havlíčkův Brod, Překlady srbštiny Havlíčkův Brod, Překlady švédštiny Havlíčkův Brod, Překlady turečtiny Havlíčkův Brod, Překlady angličtiny Havlíčkův Brod, Překlady ruštiny Havlíčkův Brod, Překlady polštiny Havlíčkův Brod, Překlady němčiny Havlíčkův Brod