Odborné překlady Havlíčkův Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havlíčkův Brod

Odborný překlad Havlíčkův Brod

Hledáte odborného překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci odborného překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havlíčkův Brod.

Orientační cenová tabulka

Překlady Běžný termín
nad 50 NS/NS
Běžný termín
do 50 NS/NS
Překlady express
(do 24h nebo rychleji, dle možností) / NS
Odborné texty:
právní, ekonomické, průmyslové, dokumentace atd.
310 Kč
375 Kč s DPH
340 Kč
411 Kč s DPH
450 Kč
545 Kč s DPH

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havlíčkův Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havlíčkův Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborný text

Odborný text je slohový útvar, jehož cílem je informovat, zaujímat stanoviska, vysvětlovat myšlenky a komunikovat o teoriích různých vědních oborů s odbornou veřejností. Autor již k známým publikovaným faktům přidává vlastní pohled a poznatky vědeckého charakteru získané vlastním výzkumem nebo odvozené z dřívějších prací. Odborný text je nástroj spolupráce a komunikace ve vědeckých oborech, jeho hlavní funkce je odborně sdělná a vzdělávací. K odborným textům je však nutno přistupovat kriticky, ne jen pasivně přebírat a memorovat látku. Čtenáře nutí k aktivnímu a efektivnímu čtení, aby problematice porozuměl a dosáhl poznání. Všichni absolventi VŠ v České republice prokazují schopnost publikovat odborný text formou závěrečné práce.

Dělení podle funkce

 • Tpublikování vědeckých poznatků – např. monografie, studie, odborná stať, referát, odborný článek, příspěvku ve sborníku, přednáška
 • odborné kritické zhodnocení – např. posudek, recenze, odborná analýza, polemika
 • školní práce – seminární práce
 • kvalifikační práce – vede k získání titulu
  1. bakalářská práce (Bc.)
  2. magisterská diplomová práce (Mgr. nebo Ing.)
  3. rigorózní práce (PhDr., JUDr. nebo RNDr.)
  4. dizertační práce (Ph.D.)
  5. habilitační práce (doc.)
 • vzdělávací funkce – např. učebnice, učební texty, skripta, e-learningové kurzy

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Odborný_text