Překlady Frýdlant

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdlant

Překlad Frýdlant

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdlant.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdlant

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdlant bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdlant nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Frýdlant: Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Frýdlant: Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU

Technické překlady Frýdlant: Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Frýdlant: Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, PPC reklama, Knihy, Katalog, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Frýdlant: Soudní žaloba, Plná moc, Apostila, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Diplom, Oddací list, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Norma, Stanovy, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Odvolání, Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Frýdlant: Abstrakt, Dopis, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Frýdlant, Korektura Frýdlant, Odborné překlady Frýdlant, Právní překlady Frýdlant, Překladatelská agentura Frýdlant, Soudní překladatel Frýdlant, Soudní překlady Frýdlant, Technické překlady Frýdlant, Tlumočení Frýdlant, Překlady fancouzštiny Frýdlant, Překlady italštiny Frýdlant, Překlady maďarštiny Frýdlant, Překlady španělštiny Frýdlant, Překlady ukrajinštiny Frýdlant