Expresní překlady Frýdlant

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdlant

Expresní překlad Frýdlant

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdlant.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdlant

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdlant bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdlant nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Frýdlant: Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Norma

Ekonomické překlady Frýdlant: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy

Právní překlady Frýdlant: Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Frýdlant: Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Webové stránky, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama

Všeobecné překlady Frýdlant: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Email, Videa, Dopis, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Frýdlant: Rodný list, Norma, Apostila, Odvolání, Úmrtní list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Certifikát, Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad