Překlady Frýdek-Místek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Překlad Frýdek-Místek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdek-Místek nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Frýdek-Místek: Odvolání, Žaloba, Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Frýdek-Místek: Příručka, Norma, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Novinové články, Překlady webových stránek, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Diplomové práce

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Prezentace, Letáky, Katalog, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Webové stránky, Knihy, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Frýdek-Místek: Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Vysvědčení, Plná moc, Společenská smlouva, Certifikát, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Norma, Diplom, Notářský zápis, Rozsudek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Frýdek-Místek“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Frýdek-Místek, Korektura Frýdek-Místek, Odborné překlady Frýdek-Místek, Právní překlady Frýdek-Místek, Překladatelská agentura Frýdek-Místek, Soudní překladatel Frýdek-Místek, Soudní překlady Frýdek-Místek, Technické překlady Frýdek-Místek, Tlumočení Frýdek-Místek, Překlady fancouzštiny Frýdek-Místek, Překlady italštiny Frýdek-Místek, Překlady maďarštiny Frýdek-Místek, Překlady španělštiny Frýdek-Místek, Překlady ukrajinštiny Frýdek-Místek, Překlady arabštiny Frýdek-Místek, Překlady běloruštiny Frýdek-Místek, Překlady bulharštiny Frýdek-Místek, Překlady chorvatštiny Frýdek-Místek, Překlady danštiny Frýdek-Místek, Překlady estonštiny Frýdek-Místek, Překlady finštiny Frýdek-Místek, Překlady holandštiny Frýdek-Místek, Překlady japonštiny Frýdek-Místek, Překlady litevštiny Frýdek-Místek, Překlady lotyštiny Frýdek-Místek, Překlady norštiny Frýdek-Místek, Překlady portugalštiny Frýdek-Místek, Překlady řečtiny Frýdek-Místek, Překlady rumunštiny Frýdek-Místek, Překlady slovinštiny Frýdek-Místek, Překlady srbštiny Frýdek-Místek, Překlady švédštiny Frýdek-Místek, Překlady turečtiny Frýdek-Místek, Překlady angličtiny Frýdek-Místek, Překlady ruštiny Frýdek-Místek, Překlady polštiny Frýdek-Místek, Překlady němčiny Frýdek-Místek