Expresní překlady Frýdek-Místek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Expresní překlad Frýdek-Místek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdek-Místek nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Frýdek-Místek: Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba

Technické překlady Frýdek-Místek: Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Norma, Příručka, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Reklama, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Frýdek-Místek: Norma, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Stanovy, Odvolání, Oddací list, Pracovní smlouva, Apostila, Revizní zpráva, Rozsudek, Diplom, Certifikát, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Plná moc, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Úmrtní list, Rodný list

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Email, Videa, Dopis, Abstrakt, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad