Korektury Frýdek-Místek

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Korektura textu Frýdek-Místek

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

Odborné korektury

Technické překlady Frýdek-Místek: Manuál, Odborný text, Technologické postupy, Technická zpráva, Norma, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Právní překlady Frýdek-Místek: Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Prezentace, PPC reklama, Knihy, Katalog, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, Letáky, Průvodce, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Novinové články, Bakalářské práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Email

Korektor

Korektor je člověk, který má v redakcích novin nebo i ve vydavatelských domech na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb v článcích nebo knihách, které napsal jiný autor. Současně musí korektor hledět nejen na pravopis nebo stylistiku, ale i na nesrovnalosti výtisku sazby a rukopisu a také na odbornou stránku daného textu, čili jsou-li všechna cizí slova a použité technické výrazy použity správně. Kompletní jazyková korektura zahrnuje opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb.

  • Typografická korektura – kontrola jednoznaků, mezer a pomlček (pomlčka x divis).
  • Kontrola zarovnání (do bloku, na praporek atd...) práce v Adobe InDesign
  • Základní jazyková korektura – kontrola pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, a současně základní stylistická úprava.
  • Stylistická korektura – mimo kontroly pravopisu a gramatiky obsahuje i rozsáhlejší stylistické úpravy. 
  • Odborná korektura – kontrola přeloženého textu z hlediska použití odborných termínů a účelu použití překladu. 
  • Technická korektura – pro texty určené k publikování. Kontrola řazení stránek, úplnosti příloh, čitelnosti textu, řazení kapitol apod.
  • Předtisková korektura – u textů, určených k publikování. Jedná se o poslední kontrolu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce, při které odstraňuje typografické chyby po technické přípravě tisku (chybné dělení slov na konci řádků, špatně vložené obrázky apod.)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Korektor