Překlady Frenštát pod Radhoštěm

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm

Překlad Frenštát pod Radhoštěm

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frenštát pod Radhoštěm.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frenštát pod Radhoštěm

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frenštát pod Radhoštěm nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Frenštát pod Radhoštěm: Inzertní a PR články, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Letáky

Právní překlady Frenštát pod Radhoštěm: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty

Všeobecné překlady Frenštát pod Radhoštěm: Diplomové práce, Email, Dopis, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Technické překlady Frenštát pod Radhoštěm: Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Frenštát pod Radhoštěm: Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Frenštát pod Radhoštěm: Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Živnostenský list, Revizní zpráva, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Norma, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Apostila, Oddací list, Notářský zápis, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Stanovy, Plná moc, Certifikát, Společenská smlouva, Rozsudek, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Frenštát pod Radhoštěm, Korektura Frenštát pod Radhoštěm, Odborné překlady Frenštát pod Radhoštěm, Právní překlady Frenštát pod Radhoštěm, Překladatelská agentura Frenštát pod Radhoštěm, Soudní překladatel Frenštát pod Radhoštěm, Soudní překlady Frenštát pod Radhoštěm, Technické překlady Frenštát pod Radhoštěm, Tlumočení Frenštát pod Radhoštěm, Překlady fancouzštiny Frenštát pod Radhoštěm, Překlady italštiny Frenštát pod Radhoštěm, Překlady maďarštiny Frenštát pod Radhoštěm, Překlady španělštiny Frenštát pod Radhoštěm, Překlady ukrajinštiny Frenštát pod Radhoštěm