Expresní překlady Frenštát pod Radhoštěm

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm

Expresní překlad Frenštát pod Radhoštěm

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frenštát pod Radhoštěm.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frenštát pod Radhoštěm

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frenštát pod Radhoštěm bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frenštát pod Radhoštěm nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Frenštát pod Radhoštěm: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Průvodce, Prezentace, PPC reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny

Právní překlady Frenštát pod Radhoštěm: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace

Technické překlady Frenštát pod Radhoštěm: Certifikát, Norma, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Frenštát pod Radhoštěm: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Frenštát pod Radhoštěm: Úmrtní list, Certifikát, Norma, Společenská smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Apostila, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Plná moc, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Frenštát pod Radhoštěm: Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad