Překlady Domažlice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Domažlice

Překlad Domažlice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Domažlice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Domažlice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Domažlice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Domažlice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Domažlice: Dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU

Ekonomické překlady Domažlice: Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy

Technické překlady Domažlice: Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze

Prezentační překlady Domažlice: PPC reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Letáky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Domažlice: Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Odvolání, Rodný list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Rozsudek, Stanovy, Společenská smlouva, Apostila, Vysvědčení, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Certifikát, Oddací list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Průkaz totožnosti

Všeobecné překlady Domažlice: Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Email, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Domažlice“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Domažlice, Korektura Domažlice, Odborné překlady Domažlice, Právní překlady Domažlice, Překladatelská agentura Domažlice, Soudní překladatel Domažlice, Soudní překlady Domažlice, Technické překlady Domažlice, Tlumočení Domažlice, Překlady fancouzštiny Domažlice, Překlady italštiny Domažlice, Překlady maďarštiny Domažlice, Překlady španělštiny Domažlice, Překlady ukrajinštiny Domažlice, Překlady arabštiny Domažlice, Překlady běloruštiny Domažlice, Překlady bulharštiny Domažlice, Překlady chorvatštiny Domažlice, Překlady danštiny Domažlice, Překlady estonštiny Domažlice, Překlady finštiny Domažlice, Překlady holandštiny Domažlice, Překlady japonštiny Domažlice, Překlady litevštiny Domažlice, Překlady lotyštiny Domažlice, Překlady norštiny Domažlice, Překlady portugalštiny Domažlice, Překlady řečtiny Domažlice, Překlady rumunštiny Domažlice, Překlady slovinštiny Domažlice, Překlady srbštiny Domažlice, Překlady švédštiny Domažlice, Překlady turečtiny Domažlice, Překlady angličtiny Domažlice, Překlady ruštiny Domažlice, Překlady polštiny Domažlice, Překlady němčiny Domažlice