Překlady Chropyně

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chropyně

Překlad Chropyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chropyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chropyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chropyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chropyně nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chropyně: Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU

Prezentační překlady Chropyně: Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Katalog, PPC reklama, Webové stránky

Technické překlady Chropyně: Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Certifikát

Soudní překlady, úřední překlady Chropyně: Odvolání, Apostila, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Vysvědčení, Úmrtní list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Notářský zápis, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Živnostenský list, Rozsudek, Zakladatelská listina, Diplom, Plná moc, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rodný list, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Chropyně: Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Abstrakt

Ekonomické překlady Chropyně: Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chropyně, Korektura Chropyně, Odborné překlady Chropyně, Právní překlady Chropyně, Překladatelská agentura Chropyně, Soudní překladatel Chropyně, Soudní překlady Chropyně, Technické překlady Chropyně, Tlumočení Chropyně, Překlady fancouzštiny Chropyně, Překlady italštiny Chropyně, Překlady maďarštiny Chropyně, Překlady španělštiny Chropyně, Překlady ukrajinštiny Chropyně