Expresní překlady Chropyně

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chropyně

Expresní překlad Chropyně

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chropyně.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chropyně

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chropyně bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chropyně nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chropyně: Prohlášení o shodě, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Manuál

Ekonomické překlady Chropyně: Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky

Právní překlady Chropyně: Obchodní právo, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty

Prezentační překlady Chropyně: Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Knihy, Webové stránky

Všeobecné překlady Chropyně: Abstrakt, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Chropyně: Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Odvolání, Diplom, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Plná moc, Úmrtní list, Apostila, Rozsudek, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad