Překlady Chodov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chodov

Překlad Chodov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chodov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chodov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chodov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chodov nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Chodov: Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva, Příručka, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva

Právní překlady Chodov: Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Chodov: Webové stránky, Letáky, Knihy, Reklama, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, PPC reklama

Ekonomické překlady Chodov: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Chodov: Videa, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Chodov: Stanovy, Společenská smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Apostila, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Rozsudek, Diplom, Zakladatelská listina, Norma, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Chodov, Korektura Chodov, Odborné překlady Chodov, Právní překlady Chodov, Překladatelská agentura Chodov, Soudní překladatel Chodov, Soudní překlady Chodov, Technické překlady Chodov, Tlumočení Chodov, Překlady fancouzštiny Chodov, Překlady italštiny Chodov, Překlady maďarštiny Chodov, Překlady španělštiny Chodov, Překlady ukrajinštiny Chodov