Expresní překlady Chodov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Chodov

Expresní překlad Chodov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Chodov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Chodov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Chodov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Chodov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Chodov: Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo

Technické překlady Chodov: Technická zpráva, Manuál, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Chodov: Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace, Knihy, Tiskoviny, Katalog, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Chodov: Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Akcie

Všeobecné překlady Chodov: Životopisy, Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Abstrakt, Vědecké práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Chodov: Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Rozsudek, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Plná moc, Norma, Oddací list, Apostila, Soudní žaloba, Rodný list, Zakladatelská listina, Stanovy, Diplom, Živnostenský list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad