Překlady Bystré

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystré

Překlad Bystré

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystré.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystré

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystré bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystré nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystré: Směrnice EU, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva

Technické překlady Bystré: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Norma

Ekonomické překlady Bystré: Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Bystré: Diplom, Plná moc, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Oddací list, Odvolání, Pracovní smlouva, Rodný list, Rozsudek, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Certifikát, Norma, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Apostila, Notářský zápis

Prezentační překlady Bystré: Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Webové stránky, Letáky

Všeobecné překlady Bystré: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Email, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Bystré, Korektura Bystré, Odborné překlady Bystré, Právní překlady Bystré, Překladatelská agentura Bystré, Soudní překladatel Bystré, Soudní překlady Bystré, Technické překlady Bystré, Tlumočení Bystré, Překlady fancouzštiny Bystré, Překlady italštiny Bystré, Překlady maďarštiny Bystré, Překlady španělštiny Bystré, Překlady ukrajinštiny Bystré