Expresní překlady Bystré

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Bystré

Expresní překlad Bystré

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Bystré.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Bystré

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Bystré bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Bystré nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Bystré: Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Bystré: Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Bystré: Diplom, Certifikát, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Apostila, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Rodný list, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Revizní zpráva, Stanovy, Vysvědčení, Oddací list, Úmrtní list, Plná moc, Notářský zápis, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba

Ekonomické překlady Bystré: Rozvahy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Bystré: Letáky, Inzertní a PR články, Průvodce, Reklama, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Bystré: Životopisy, Videa, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Email, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad