Překlady Borovany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Překlad Borovany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Borovany: Abstrakt, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Email, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Právní překlady Borovany: Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Borovany: Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů

Technické překlady Borovany: Návod k obsluze, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Borovany: PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Borovany: Úmrtní list, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Odvolání, Stanovy, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Soudní žaloba, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Živnostenský list, Rozsudek, Apostila, Diplom

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Borovany, Korektura Borovany, Odborné překlady Borovany, Právní překlady Borovany, Překladatelská agentura Borovany, Soudní překladatel Borovany, Soudní překlady Borovany, Technické překlady Borovany, Tlumočení Borovany, Překlady fancouzštiny Borovany, Překlady italštiny Borovany, Překlady maďarštiny Borovany, Překlady španělštiny Borovany, Překlady ukrajinštiny Borovany