Korektury Borovany

Hledáte odborného korektora? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Korektura textu Borovany

Hledáte korektora? Jste na správné adrese!

Objednejte si odbornou korekturu u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci korektury zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich korektur přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové korektury Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

korektury z/do polštiny, korektury z/do ruštiny, korektury z/do čínštiny, korektury z/do němčiny, korektury z/do angličtiny

Odborné korektury

Ekonomické překlady Borovany: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Technické překlady Borovany: Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Borovany: Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce

Právní překlady Borovany: Odvolání, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Prezentační překlady Borovany: Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Katalog, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články