Expresní překlady Borovany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Borovany

Expresní překlad Borovany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Borovany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Borovany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Borovany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Borovany nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Borovany: Rozvahy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie

Technické překlady Borovany: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy

Všeobecné překlady Borovany: Novinové články, Diplomové práce, Email, Životopisy, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce

Prezentační překlady Borovany: Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Borovany: Rodný list, Notářský zápis, Stanovy, Oddací list, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Diplom, Průkaz totožnosti, Certifikát, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Norma, Plná moc, Apostila, Revizní zpráva, Odvolání, Rozsudek, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku

Právní překlady Borovany: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad