Překlady Abertamy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Abertamy

Překlad Abertamy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Abertamy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Abertamy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Abertamy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Abertamy nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Abertamy: Revizní zpráva, Odborný text, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Návod k použití

Právní překlady Abertamy: Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Žaloba

Ekonomické překlady Abertamy: Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Abertamy: Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Reklama

Všeobecné překlady Abertamy: Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Abertamy: Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Stanovy, Certifikát, Notářský zápis, Soudní žaloba, Rozsudek, Apostila, Odvolání, Diplom, Oddací list, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Abertamy, Korektura Abertamy, Odborné překlady Abertamy, Právní překlady Abertamy, Překladatelská agentura Abertamy, Soudní překladatel Abertamy, Soudní překlady Abertamy, Technické překlady Abertamy, Tlumočení Abertamy, Překlady fancouzštiny Abertamy, Překlady italštiny Abertamy, Překlady maďarštiny Abertamy, Překlady španělštiny Abertamy, Překlady ukrajinštiny Abertamy