Expresní překlady Abertamy

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Abertamy

Expresní překlad Abertamy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Abertamy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Abertamy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Abertamy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Abertamy nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Abertamy: Manuál, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Technická zpráva, Prohlášení o shodě

Právní překlady Abertamy: Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Abertamy: Výběrová řízení, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Všeobecné překlady Abertamy: Videa, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Abertamy: Vysvědčení, Norma, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Odvolání, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Stanovy, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Pracovní smlouva, Rodný list, Certifikát, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Vysvědčení, Plná moc, Oddací list

Prezentační překlady Abertamy: Knihy, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama, Průvodce, Webové stránky, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad