Překlady Zruč nad Sázavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zruč nad Sázavou

Překlad Zruč nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zruč nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zruč nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zruč nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zruč nad Sázavou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Zruč nad Sázavou: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Technické překlady Zruč nad Sázavou: Revizní zpráva, Příručka, Norma, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát

Prezentační překlady Zruč nad Sázavou: Prezentace, Reklama, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Zruč nad Sázavou: Revizní zpráva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Plná moc, Pracovní smlouva, Odvolání, Vysvědčení, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Apostila, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Rozsudek, Oddací list, Certifikát

Všeobecné překlady Zruč nad Sázavou: Videa, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek

Právní překlady Zruč nad Sázavou: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Právní dokumenty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zruč nad Sázavou, Korektura Zruč nad Sázavou, Odborné překlady Zruč nad Sázavou, Právní překlady Zruč nad Sázavou, Překladatelská agentura Zruč nad Sázavou, Soudní překladatel Zruč nad Sázavou, Soudní překlady Zruč nad Sázavou, Technické překlady Zruč nad Sázavou, Tlumočení Zruč nad Sázavou, Překlady fancouzštiny Zruč nad Sázavou, Překlady italštiny Zruč nad Sázavou, Překlady maďarštiny Zruč nad Sázavou, Překlady španělštiny Zruč nad Sázavou, Překlady ukrajinštiny Zruč nad Sázavou