Expresní překlady Zruč nad Sázavou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zruč nad Sázavou

Expresní překlad Zruč nad Sázavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zruč nad Sázavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zruč nad Sázavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zruč nad Sázavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zruč nad Sázavou nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Zruč nad Sázavou: Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Technické překlady Zruč nad Sázavou: Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Manuál, Certifikát

Prezentační překlady Zruč nad Sázavou: Katalog, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Zruč nad Sázavou: Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Certifikát, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Apostila, Živnostenský list, Úmrtní list

Ekonomické překlady Zruč nad Sázavou: Výroční zprávy, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy

Všeobecné překlady Zruč nad Sázavou: Dopis, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad