Překlady Znojmo

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Znojmo

Překlad Znojmo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Znojmo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Znojmo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Znojmo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Znojmo nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Znojmo: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Smlouva, Občanské právo

Technické překlady Znojmo: Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát

Ekonomické překlady Znojmo: Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Prezentační překlady Znojmo: Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články, Katalog, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Prezentace

Všeobecné překlady Znojmo: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Email, Videa, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Znojmo: Plná moc, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Revizní zpráva, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Oddací list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Soudní žaloba, Vysvědčení, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Znojmo“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Znojmo, Korektura Znojmo, Odborné překlady Znojmo, Právní překlady Znojmo, Překladatelská agentura Znojmo, Soudní překladatel Znojmo, Soudní překlady Znojmo, Technické překlady Znojmo, Tlumočení Znojmo, Překlady fancouzštiny Znojmo, Překlady italštiny Znojmo, Překlady maďarštiny Znojmo, Překlady španělštiny Znojmo, Překlady ukrajinštiny Znojmo, Překlady arabštiny Znojmo, Překlady běloruštiny Znojmo, Překlady bulharštiny Znojmo, Překlady chorvatštiny Znojmo, Překlady danštiny Znojmo, Překlady estonštiny Znojmo, Překlady finštiny Znojmo, Překlady holandštiny Znojmo, Překlady japonštiny Znojmo, Překlady litevštiny Znojmo, Překlady lotyštiny Znojmo, Překlady norštiny Znojmo, Překlady portugalštiny Znojmo, Překlady řečtiny Znojmo, Překlady rumunštiny Znojmo, Překlady slovinštiny Znojmo, Překlady srbštiny Znojmo, Překlady švédštiny Znojmo, Překlady turečtiny Znojmo, Překlady angličtiny Znojmo, Překlady ruštiny Znojmo, Překlady polštiny Znojmo, Překlady němčiny Znojmo