Překlady Žatec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Žatec

Překlad Žatec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Žatec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Žatec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Žatec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Žatec nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Žatec: Překlady webových stránek, Videa, Email, Bakalářské práce, Životopisy, Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Diplomové práce

Technické překlady Žatec: Manuál, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Prohlášení o shodě

Ekonomické překlady Žatec: Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Právní překlady Žatec: Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Žatec: Apostila, Stanovy, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Revizní zpráva, Živnostenský list, Diplom, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Oddací list, Rodný list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Plná moc, Úmrtní list, Norma, Notářský zápis

Prezentační překlady Žatec: Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Průvodce, Katalog, Prezentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Žatec“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Žatec, Korektura Žatec, Odborné překlady Žatec, Právní překlady Žatec, Překladatelská agentura Žatec, Soudní překladatel Žatec, Soudní překlady Žatec, Technické překlady Žatec, Tlumočení Žatec, Překlady fancouzštiny Žatec, Překlady italštiny Žatec, Překlady maďarštiny Žatec, Překlady španělštiny Žatec, Překlady ukrajinštiny Žatec, Překlady arabštiny Žatec, Překlady běloruštiny Žatec, Překlady bulharštiny Žatec, Překlady chorvatštiny Žatec, Překlady danštiny Žatec, Překlady estonštiny Žatec, Překlady finštiny Žatec, Překlady holandštiny Žatec, Překlady japonštiny Žatec, Překlady litevštiny Žatec, Překlady lotyštiny Žatec, Překlady norštiny Žatec, Překlady portugalštiny Žatec, Překlady řečtiny Žatec, Překlady rumunštiny Žatec, Překlady slovinštiny Žatec, Překlady srbštiny Žatec, Překlady švédštiny Žatec, Překlady turečtiny Žatec, Překlady angličtiny Žatec, Překlady ruštiny Žatec, Překlady polštiny Žatec, Překlady němčiny Žatec