Překlady Zásmuky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zásmuky

Překlad Zásmuky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zásmuky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zásmuky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zásmuky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zásmuky nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Zásmuky: Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Audity projektů, Dluhopisy

Prezentační překlady Zásmuky: Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Průvodce, Letáky, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Prezentace, PPC reklama

Právní překlady Zásmuky: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Zásmuky: Stanovy, Rodný list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Certifikát, Odvolání, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Apostila, Oddací list, Úmrtní list, Norma, Živnostenský list, Rozsudek, Soudní žaloba, Plná moc, Diplom, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis

Všeobecné překlady Zásmuky: Videa, Diplomové práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce

Technické překlady Zásmuky: Příručka, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Manuál

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Zásmuky, Korektura Zásmuky, Odborné překlady Zásmuky, Právní překlady Zásmuky, Překladatelská agentura Zásmuky, Soudní překladatel Zásmuky, Soudní překlady Zásmuky, Technické překlady Zásmuky, Tlumočení Zásmuky, Překlady fancouzštiny Zásmuky, Překlady italštiny Zásmuky, Překlady maďarštiny Zásmuky, Překlady španělštiny Zásmuky, Překlady ukrajinštiny Zásmuky