Expresní překlady Zásmuky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Zásmuky

Expresní překlad Zásmuky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Zásmuky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Zásmuky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Zásmuky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Zásmuky nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Zásmuky: Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Reklama, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Knihy, Billboardy a plakáty

Právní překlady Zásmuky: Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Zásmuky: Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Soudní žaloba, Norma, Potvrzení o studiu, Odvolání, Certifikát, Živnostenský list, Oddací list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Vysvědčení, Úmrtní list, Stanovy, Rodný list, Apostila, Vysvědčení

Technické překlady Zásmuky: Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Certifikát, Manuál, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Zásmuky: Dopis, Videa, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Email, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Zásmuky: Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad