Překlady Vyškov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vyškov

Překlad Vyškov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vyškov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vyškov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vyškov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vyškov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Vyškov: Norma, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Vyškov: Oddací list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Certifikát, Odvolání, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Notářský zápis, Diplom, Společenská smlouva, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Vyškov: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Právní překlady Vyškov: Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smlouva

Prezentační překlady Vyškov: PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Katalog

Všeobecné překlady Vyškov: Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Životopisy, Firemní korespondence, Novinové články, Dopis, Email, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Vyškov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Vyškov, Korektura Vyškov, Odborné překlady Vyškov, Právní překlady Vyškov, Překladatelská agentura Vyškov, Soudní překladatel Vyškov, Soudní překlady Vyškov, Technické překlady Vyškov, Tlumočení Vyškov, Překlady fancouzštiny Vyškov, Překlady italštiny Vyškov, Překlady maďarštiny Vyškov, Překlady španělštiny Vyškov, Překlady ukrajinštiny Vyškov, Překlady arabštiny Vyškov, Překlady běloruštiny Vyškov, Překlady bulharštiny Vyškov, Překlady chorvatštiny Vyškov, Překlady danštiny Vyškov, Překlady estonštiny Vyškov, Překlady finštiny Vyškov, Překlady holandštiny Vyškov, Překlady japonštiny Vyškov, Překlady litevštiny Vyškov, Překlady lotyštiny Vyškov, Překlady norštiny Vyškov, Překlady portugalštiny Vyškov, Překlady řečtiny Vyškov, Překlady rumunštiny Vyškov, Překlady slovinštiny Vyškov, Překlady srbštiny Vyškov, Překlady švédštiny Vyškov, Překlady turečtiny Vyškov, Překlady angličtiny Vyškov, Překlady ruštiny Vyškov, Překlady polštiny Vyškov, Překlady němčiny Vyškov