Překlady Vsetín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vsetín

Překlad Vsetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vsetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vsetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vsetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vsetín nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Vsetín: Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Technická zpráva, Příručka, Odborný text

Ekonomické překlady Vsetín: Daňové formuláře, Dluhopisy, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Právní překlady Vsetín: Směrnice EU, Obchodní právo, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Právní dokumenty

Prezentační překlady Vsetín: Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Knihy

Všeobecné překlady Vsetín: Vědecké práce, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Email, Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Vsetín: Diplom, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Oddací list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Norma, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Soudní žaloba, Rodný list, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Potvrzení o studiu, Úmrtní list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vsetín, Korektura Vsetín, Odborné překlady Vsetín, Právní překlady Vsetín, Překladatelská agentura Vsetín, Soudní překladatel Vsetín, Soudní překlady Vsetín, Technické překlady Vsetín, Tlumočení Vsetín, Překlady fancouzštiny Vsetín, Překlady italštiny Vsetín, Překlady maďarštiny Vsetín, Překlady španělštiny Vsetín, Překlady ukrajinštiny Vsetín, Překlady arabštiny Vsetín, Překlady běloruštiny Vsetín, Překlady bulharštiny Vsetín, Překlady chorvatštiny Vsetín, Překlady danštiny Vsetín, Překlady estonštiny Vsetín, Překlady finštiny Vsetín, Překlady holandštiny Vsetín, Překlady japonštiny Vsetín, Překlady litevštiny Vsetín, Překlady lotyštiny Vsetín, Překlady norštiny Vsetín, Překlady portugalštiny Vsetín, Překlady řečtiny Vsetín, Překlady rumunštiny Vsetín, Překlady slovinštiny Vsetín, Překlady srbštiny Vsetín, Překlady švédštiny Vsetín, Překlady turečtiny Vsetín, Překlady angličtiny Vsetín, Překlady ruštiny Vsetín, Překlady polštiny Vsetín, Překlady němčiny Vsetín