Expresní překlady Vsetín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vsetín

Expresní překlad Vsetín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vsetín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vsetín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vsetín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vsetín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Vsetín: Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Obchodní právo

Prezentační překlady Vsetín: Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Katalog, Webové stránky, Knihy, Inzertní a PR články

Ekonomické překlady Vsetín: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy, Účetní výkazy

Technické překlady Vsetín: Technická zpráva, Technologické postupy, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Příručka, Odborný text, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Vsetín: Bakalářské práce, Videa, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Vsetín: Rodný list, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Stanovy, Norma, Certifikát, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Notářský zápis, Diplom, Odvolání, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad