Překlady Vroutek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vroutek

Překlad Vroutek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vroutek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vroutek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vroutek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vroutek nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Vroutek: Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo

Ekonomické překlady Vroutek: Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Vroutek: Manuál, Návod k použití, Návod k obsluze, Příručka, Technologické postupy, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Vroutek: Dopis, Novinové články, Email, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Vroutek: Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Apostila, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Společenská smlouva, Plná moc, Vysvědčení, Certifikát, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rozsudek, Stanovy, Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom

Prezentační překlady Vroutek: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Průvodce, Letáky, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vroutek, Korektura Vroutek, Odborné překlady Vroutek, Právní překlady Vroutek, Překladatelská agentura Vroutek, Soudní překladatel Vroutek, Soudní překlady Vroutek, Technické překlady Vroutek, Tlumočení Vroutek, Překlady fancouzštiny Vroutek, Překlady italštiny Vroutek, Překlady maďarštiny Vroutek, Překlady španělštiny Vroutek, Překlady ukrajinštiny Vroutek