Expresní překlady Vroutek

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vroutek

Expresní překlad Vroutek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vroutek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vroutek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vroutek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vroutek nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vroutek: Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty

Právní překlady Vroutek: Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Obchodní právo

Ekonomické překlady Vroutek: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Vroutek: Norma, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka

Všeobecné překlady Vroutek: Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Vroutek: Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Rozsudek, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Úmrtní list, Soudní žaloba, Stanovy, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Revizní zpráva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Norma, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Diplom, Společenská smlouva, Vysvědčení, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad