Překlady Vracov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vracov

Překlad Vracov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vracov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vracov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vracov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vracov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vracov: Prezentace, Reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Inzertní a PR články

Právní překlady Vracov: Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Odvolání, Dokumenty

Technické překlady Vracov: Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Vracov: Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Diplom, Pracovní smlouva, Certifikát, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Revizní zpráva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Norma, Rozsudek, Stanovy, Oddací list, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Apostila, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Úmrtní list

Všeobecné překlady Vracov: Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Email, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Diplomové práce, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Vracov: Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vracov, Korektura Vracov, Odborné překlady Vracov, Právní překlady Vracov, Překladatelská agentura Vracov, Soudní překladatel Vracov, Soudní překlady Vracov, Technické překlady Vracov, Tlumočení Vracov, Překlady fancouzštiny Vracov, Překlady italštiny Vracov, Překlady maďarštiny Vracov, Překlady španělštiny Vracov, Překlady ukrajinštiny Vracov