Překlady Vlašim

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vlašim

Překlad Vlašim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vlašim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vlašim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vlašim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vlašim nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Vlašim: Návod k použití, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Norma

Prezentační překlady Vlašim: Průvodce, Webové stránky, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Knihy, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Katalog, Letáky, PPC reklama

Právní překlady Vlašim: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání

Ekonomické překlady Vlašim: Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Vlašim: Rodný list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Norma, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Diplom, Rozsudek, Oddací list, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Plná moc, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Apostila, Certifikát, Živnostenský list, Vysvědčení, Revizní zpráva, Společenská smlouva

Všeobecné překlady Vlašim: Abstrakt, Bakalářské práce, Dopis, Email, Diplomové práce, Novinové články, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vlašim, Korektura Vlašim, Odborné překlady Vlašim, Právní překlady Vlašim, Překladatelská agentura Vlašim, Soudní překladatel Vlašim, Soudní překlady Vlašim, Technické překlady Vlašim, Tlumočení Vlašim, Překlady fancouzštiny Vlašim, Překlady italštiny Vlašim, Překlady maďarštiny Vlašim, Překlady španělštiny Vlašim, Překlady ukrajinštiny Vlašim