Expresní překlady Vlašim

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vlašim

Expresní překlad Vlašim

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vlašim.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vlašim

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vlašim bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vlašim nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Vlašim: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Odvolání, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Vlašim: Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy

Technické překlady Vlašim: Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma

Prezentační překlady Vlašim: Prezentace, PPC reklama, Reklama, Katalog, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Průvodce

Všeobecné překlady Vlašim: Dopis, Videa, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Vlašim: Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Apostila, Norma, Revizní zpráva, Diplom, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Oddací list, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Odvolání, Rodný list, Plná moc, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad