Překlady Vlachovo Březí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Vlachovo Březí

Překlad Vlachovo Březí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Vlachovo Březí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Vlachovo Březí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Vlachovo Březí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Vlachovo Březí nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Vlachovo Březí: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Katalog, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Reklama

Právní překlady Vlachovo Březí: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Vlachovo Březí: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy

Technické překlady Vlachovo Březí: Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Norma, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Vlachovo Březí: Soudní žaloba, Diplom, Revizní zpráva, Plná moc, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Odvolání, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Norma, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Apostila, Notářský zápis, Rodný list, Živnostenský list

Všeobecné překlady Vlachovo Březí: Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Abstrakt, Videa, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Vlachovo Březí, Korektura Vlachovo Březí, Odborné překlady Vlachovo Březí, Právní překlady Vlachovo Březí, Překladatelská agentura Vlachovo Březí, Soudní překladatel Vlachovo Březí, Soudní překlady Vlachovo Březí, Technické překlady Vlachovo Březí, Tlumočení Vlachovo Březí, Překlady fancouzštiny Vlachovo Březí, Překlady italštiny Vlachovo Březí, Překlady maďarštiny Vlachovo Březí, Překlady španělštiny Vlachovo Březí, Překlady ukrajinštiny Vlachovo Březí