Překlady Velký Šenov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velký Šenov

Překlad Velký Šenov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velký Šenov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velký Šenov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velký Šenov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velký Šenov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Velký Šenov: Reklama, Knihy, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Katalog, Webové stránky

Ekonomické překlady Velký Šenov: Audity projektů, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Velký Šenov: Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Velký Šenov: Návod k obsluze, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Velký Šenov: Bakalářské práce, Abstrakt, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Novinové články, Email, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Velký Šenov: Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Revizní zpráva, Úmrtní list, Apostila, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Norma, Zakladatelská listina, Rodný list, Notářský zápis, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velký Šenov, Korektura Velký Šenov, Odborné překlady Velký Šenov, Právní překlady Velký Šenov, Překladatelská agentura Velký Šenov, Soudní překladatel Velký Šenov, Soudní překlady Velký Šenov, Technické překlady Velký Šenov, Tlumočení Velký Šenov, Překlady fancouzštiny Velký Šenov, Překlady italštiny Velký Šenov, Překlady maďarštiny Velký Šenov, Překlady španělštiny Velký Šenov, Překlady ukrajinštiny Velký Šenov , Překlady arabštiny Velký Šenov, Překlady běloruštiny Velký Šenov, Překlady bulharštiny Velký Šenov, Překlady chorvatštiny Velký Šenov, Překlady danštiny Velký Šenov, Překlady estonštiny Velký Šenov, Překlady finštiny Velký Šenov, Překlady holandštiny Velký Šenov, Překlady japonštiny Velký Šenov, Překlady litevštiny Velký Šenov, Překlady lotyštiny Velký Šenov, Překlady norštiny Velký Šenov, Překlady portugalštiny Velký Šenov, Překlady řečtiny Velký Šenov, Překlady rumunštiny Velký Šenov, Překlady slovinštiny Velký Šenov, Překlady srbštiny Velký Šenov, Překlady švédštiny Velký Šenov, Překlady turečtiny Velký Šenov