Překlady Velké Meziříčí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Velké Meziříčí

Překlad Velké Meziříčí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Velké Meziříčí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Velké Meziříčí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Velké Meziříčí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Velké Meziříčí nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Velké Meziříčí: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy

Právní překlady Velké Meziříčí: Odvolání, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Velké Meziříčí: Technologické postupy, Manuál, Norma, Certifikát, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Velké Meziříčí: Společenská smlouva, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Norma, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Rodný list, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Apostila, Úmrtní list, Stanovy, Odvolání, Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Oddací list, Notářský zápis

Prezentační překlady Velké Meziříčí: Reklama, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Velké Meziříčí: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Videa, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Velké Meziříčí, Korektura Velké Meziříčí, Odborné překlady Velké Meziříčí, Právní překlady Velké Meziříčí, Překladatelská agentura Velké Meziříčí, Soudní překladatel Velké Meziříčí, Soudní překlady Velké Meziříčí, Technické překlady Velké Meziříčí, Tlumočení Velké Meziříčí, Překlady fancouzštiny Velké Meziříčí, Překlady italštiny Velké Meziříčí, Překlady maďarštiny Velké Meziříčí, Překlady španělštiny Velké Meziříčí, Překlady ukrajinštiny Velké Meziříčí